woch missie joha kwaliteit remi specialismen levo duurzaam bouwen fich innovatie xyih mensen zype certificering give verwarming duky airconditioning cyth luchtbehandeling quop regeltechniek nyxy piping hydu sanitair kame maintenance dyso contracten fath referenties bule vacatures joch contact jesa routebeschrijving dydo nieuwsHome  |  Zoeken  » 


Duurzaam bouwen
Vanuit een eigen overtuiging, maar zeker ook op instigatie van de markt, hecht Van Bon Installaties-Technisch Beheer veel waarde aan Duurzaam Bouwen. Binnen nieuwbouw- en renovatieprojecten weet Van Bon de principes van duurzaam bouwen te integreren in alle fasen in het bouwproces. Men beseft dat duurzaam bouwen vraagt om duurzaam installeren en dat juist hier een belangrijk deel van de winst te realiseren is. Daarom heeft Van Bon ge´nvesteerd in brede expertise en binnen diverse projecten ook concrete ervaring verzameld op dit gebied. Zowel op het gebied van energiegebruik, als rond thema's als hemelwater-hergebruik, grondstoffen, materialen en bouwafval, heeft Van Bon een visie en werkwijze ontwikkeld die steeds projectspecifiek kan worden ingevuld, op basis van de eisen van de klant en de lokaal geldende voorschriften.

Van Bon heeft inmiddels in de praktijk veel ervaring opgedaan met vele praktische toepassingen van het Duurzaam Bouwen-concept. Projecten rond regenwaterinfiltratie en het hergebruik van sanitairwater zijn opgeleverd, maar Van Bon beschikt ook over referenties rond het gebruikmaken van bodemwarmte, het hergebruik van bouwmaterialen en het vergaand optimaliseren van het energieverbruik door onder meer de toepassing van zonne-energie.

Van Bon Installaties - Technisch Beheer B.V.Osseweg 3 - 5384 NA  Heesch - Tel  0412 451623 - Email info@vanbonbv.nl